การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
21 มกราคม พ.ศ. 2565 06:15:39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
21 มกราคม พ.ศ. 2565 06:13:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
21 มกราคม พ.ศ. 2565 06:12:10
ประกาศเปลี่ยนแปลงรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 11:44:55
ประกาศเปลี่ยนแปลงรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 11:43:52
คู่มือการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
30 กันยายน พ.ศ. 2564 16:18:46